Kontakt

Paweł Gnyś SYN CIEŚLI 
26-720 
Policzna 
ul.
Daleka 30 
NIP: 
811-168-73-23
Tel.
 796 877 732 
BANK BGŻ 
86 2030 0045 1130 0000 1220 6850  
E-mail: podstawki@synciesli.pl